Waarom zelfhulpgroepen een goede aanvulling zijn voor het herstellen van een verslaving.

31 oktober 2023

Lang geleden was er een dappere ziel die vastzat in de donkere krochten van verslaving, gevangen in de ketenen van zelfvernietiging. Deze persoon worstelde dag in dag uit, zoekend naar een uitweg uit de duisternis. Maar er was één lichtstraal van hoop: de zelfhulpgroep.

Deze zelfhulpgroep was als een reddingsboei in een woeste zee. Het was een plek waar mensen samenkwamen, niet als rechters, maar als medereizigers op een vergelijkbare reis. Ze begrepen de pijn en de strijd, want velen van hen hadden hetzelfde doorgemaakt.

De kracht van de zelfhulpgroep zat in de erkenning dat niemand alleen stond in zijn of haar gevecht. Er waren anderen die begrepen, die hun verhalen deelden en die hen aanmoedigden om door te gaan. In die groep vonden ze begrip, mededogen en steun, een drievoudige toverformule die deuren opende naar herstel.

En dan waren er de “12 stappen van Minnesota,” als de wegwijzers in dit labyrint van herstel. Deze stappen waren als treden op een ladder naar het licht. Ze gaven structuur aan de reis en leidden de weg. De stappen waren meer dan alleen woorden; ze waren een routekaart naar een nieuw leven.

Stap één leerde hen de kracht van nederigheid en het besef dat hun verslaving machtiger was dan zij. Het was een erkenning van de duisternis waarin ze zich bevonden.

Stap twee bracht hen de hoop dat er iets groters was dan henzelf, iets dat hen kon leiden en steunen. Het was een sprankje licht aan de horizon.

Stap drie vroeg om overgave, om de ketenen van zelfvernietiging te verbreken en hun lot in handen te leggen van dat iets groters. Het was de sleutel tot bevrijding.

En zo ging het door, elke stap bouwend op de vorige, elke stap een nieuwe laag van begrip, acceptatie en genezing toevoegend. Deze stappen waren als gereedschappen, gereed om de ruwe randen van hun wezen glad te strijken en hun ziel te helen.

Maar de echte magie van de 12 stappen en de zelfhulpgroep was dat ze niet alleen hielpen om de verslaving te verslaan. Ze hielpen ook om de persoon binnenin te ontdekken, om de diepere lagen van hun wezen bloot te leggen, en om de littekens uit het verleden te helen. Ze hielpen hen om niet alleen te overleven, maar om te gedijen.

Dus, te midden van de duisternis van verslaving, vonden deze dappere zielen licht in de zelfhulpgroepen, en ze gebruikten de 12 stappen als hun gids. Ze ontdekten dat herstel mogelijk was, dat verandering mogelijk was, en dat ze niet alleen hoefden te zijn. Ze vonden hoop, genezing en kracht in de gemeenschap en in de stappen van Minnesota, en ze kwamen sterker en stralender uit de duisternis tevoorschijn.

11 Punten waarom voor mij een anonieme zelfhulpgroep werkt

Ik ga nog steeds naar zelfhulpgroepen. ik ben moeder van twee kinderen in 2017 nu gescheiden en in herstel gegaan. Afgelopen jaren actief heeft ingezet voor herstel, kan deelname aan een zelfhulpgroep aanzienlijke waarde hebben op verschillende manieren. Hieronder 11 punten waarom ze voor mij en mijn vrienden werken. Hierbij heb ik 13 valkuilen bij gezet waar je op mag letten. ik ben aardig bij verschillende groepen geweest, niet elke groep vond ik passen bij mij. Dit gevoel had ik wel eens bij een groep, ik weet uitervaring dat ik 5 tot 20 keer mag gaan en dan mag door voelen of de groep bij mij past. Want mijn hoofd oordeelde soms wilde en kon ik het niet aanhoren want het raakte mij in mijn stukken. Leren luisteren tijdens een meeting is belangrijk. En ja het is mega spannend om te gaan. Dat heb ik nog wel eens als ik een groep niet ken, wel weet ik dat ik altijd en overal met open armen wordt ontvangen. Waar dan ook ter wereld

 1. Geen wachtlijst
 2. Geen contributie bij de anonieme groepen is er niet, wel de 7de traditie. Dat betekend wat jij kunt missen, een anonieme schenking.
 3. Steun en Begrip: Zelfhulpgroepen bieden een veilige en ondersteunende omgeving waar jij begrepen wordt door mensen die soortgelijke uitdagingen en ervaringen hebben doorgemaakt. Dit begrip kan troost bieden en een gevoel van verbondenheid creëren.
 4. Herkenning en Identificatie: In de groep kan jij verhalen horen en ervaringen delen die jouwhelpen je te identificeren met anderen in vergelijkbare situaties. Dit kan de eenzaamheid verminderen en het gevoel van “ik ben niet de enige” versterken.
 5. Verantwoordelijkheid en Zelfreflectie: Deelname aan een zelfhulpgroep moedigt je aan om verantwoordelijkheid te nemen voor je herstel en zich bewust te worden van jouw eigen gedrag en keuzes.
 6. Praktische Hulpmiddelen: In zelfhulpgroepen worden vaak praktische strategieën en copingvaardigheden gedeeld. Jij kan hierdoor nieuwe manieren leren om met uitdagingen en stress om te gaan.
 7. Empowerment: Door actief deel te nemen aan een zelfhulpgroep, kan jij een gevoel van eigenwaarde en kracht ontwikkelen. Je ziet jezelf groeien en boekt vooruitgang boeken in je herstel.
 8. Ondersteuning bij Herstel: De groep kan je helpen bij het vasthouden aan je hersteldoelen en het aanmoedigen van een gezondere levensstijl.
 9. Netwerken: Zelfhulpgroepen bieden kansen om te netwerken en nieuwe vriendschappen te ontwikkelen. Deze relaties kunnen waardevol zijn voor jouw herstel en persoonlijke groei.
 10. Voortdurende Groei en Ontwikkeling: De zelfhulpgroep kan je inspireren om te blijven groeien en werken aan verbetering in jouw leven, niet alleen in herstel, maar ook als ouder, partner en als individu.
 11. Voorbeeld voor voor je kinderen: Jouw betrokkenheid bij een zelfhulpgroep kan een krachtig voorbeeld zijn voor je kinderen. Je laat zien dat je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven en te werken aan positieve verandering.

Kortom, zelfhulpgroepen kunnen een waardevolle aanvulling zijn op jouw herstelproces en het helpen groeien, genezen en gedijen in je rol als partner, ouder en individu. Ze bieden de steun en hulpmiddelen die nodig zijn om sterker uit een uitdagende periode tevoorschijn te komen

13 valkuilen van een zelfhulpgroep

 1. Grootte van de groep: Denk na over de grootte van de groep. Sommige mensen geven de voorkeur aan kleinere, intiemere bijeenkomsten, terwijl anderen de voorkeur geven aan grotere groepen.
 2. Bijdrage en betrokkenheid: Overweeg hoe actief je wilt zijn in de groep. Wil je alleen luisteren of ben je bereid om actief deel te nemen?
 3. Groepsdynamiek: Let op de sfeer en de dynamiek in de groep. Voel je je comfortabel en welkom? Sluit de groep aan bij je waarden en behoeften?
 4. Overmatige afhankelijkheid: Het kan gebeuren dat sommige mensen te afhankelijk worden van de zelfhulpgroep als hun enige bron van steun. Dit kan leiden tot het vermijden van professionele hulp en andere vormen van ondersteuning die ook nodig kunnen zijn.
 5. Niet-professioneel advies: Zelfhulpgroepen bieden geen professionele therapie.
 6. Negeren van Onderliggende Problemen: Zelfhulpgroepen gericht zichzelf vaak op specifieke problemen. Het is belangrijk om te erkennen dat er mogelijke onderliggende problemen zijn die ook aandacht aandacht krijgen..
 7. Vergelijken met Anderen: In een zelfhulpgroep kunnen mensen zichzelf voortdurend vergelijken met anderen. Dit kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid of superioriteit, wat niet bevorderlijk is voor herstel. Wanneer je vaker naar een meeting gaat verdwijnt dit, dit is een strategie die aangeleerd is om te overleven.
 8. Sectaire Groepen: Sommige zelfhulpgroepen kunnen zeer dogmatisch zijn en bepaalde overtuigingen opleggen. Dit kan beperkend zijn en kan botsen met individuele waarden en overtuigingen.
 9. Teveel Blootstelling aan Negatieve Verhalen: Terwijl het delen van verhalen en ervaringen nuttig kan zijn, kan overmatige blootstelling aan negatieve verhalen mensen ontmoedigen of angstig maken over hun eigen herstel. Het is belangrijk dat jij je leert afschermen voor deze verhalen. Wanneer je dit geleerd hebt heb je er geen last meer van.
 10. Onrealistische Verwachtingen: Soms hebben mensen onrealistische verwachtingen van wat een zelfhulpgroep kan bieden. Het kan niet alle problemen oplossen, en sommige mensen raken teleurgesteld als hun verwachtingen niet worden waargemaakt. Jij zult zelf aan het werk mogen met de twaalfstappen.
 11. Inconsistentie: De kwaliteit en consistentie van zelfhulpgroepen kan variëren. Sommige groepen kunnen goed worden geleid en zeer ondersteunend zijn, terwijl andere minder effectief kunnen zijn. Dus heb je zo`n groep zoek verder naar een andere groep
 12. Sociale Druk: Er kan druk zijn om actief deel te nemen aan de groep, zelfs als iemand er misschien nog niet klaar voor is. Dit kan leiden tot stress.
 13. Anonimiteit Misbruiken: Hoewel anonimiteit belangrijk is in zelfhulpgroepen, mag dit niet leiden tot onverantwoordelijk gedrag of het negeren van juridische verantwoordelijkheden.

Het is essentieel om deze valkuilen te herkennen en een evenwicht te vinden tussen de voordelen van zelfhulpgroepen en andere vormen van ondersteuning. Zelfhulpgroepen kunnen een belangrijk onderdeel van herstel zijn, ze mogen worden gezien als een deel van een bredere ondersteuningsstructuur, samen met professionele therapie, ervaringsdeskundige begeleiding en andere bronnen van hulp.

Een opsomming van zelfhulpgroepen.

Een opsomming van anonieme zelfhulpgroepen voor verschillende soorten verslavingen en problemen.

 1. Anonieme Alcoholisten (AA) – Een herstelprogramma voor mensen met alcoholproblemen.
  Website: www.aa-nederland.nl
 2. Narcotica Anoniem (NA) – Een herstelprogramma voor mensen met drugsverslavingen.
  Website: www.na-holland.nl
 3. Anonieme Gokkers (GA) – Een herstelprogramma voor mensen met gokverslavingen.
  Website: www.gagnederland.nl
 4. Anonieme Overeters (OA) – Een herstelprogramma voor mensen met eetstoornissen en obsessief eetgedrag.
  Website: www.oanederland.nl
 5. Anonieme Workaholics (WA) – Een herstelprogramma voor mensen die verslaafd zijn aan werk en prestatie.
  Website: www.workaholics-anonymous.org
 6. Anonieme Emotieverslaafden (EA) – Een herstelprogramma voor mensen met emotionele afhankelijkheid.
  Website: www.eacnederland.nl
 7. Codependents Anonymous (CoDA) – Een herstelprogramma voor mensen met codependentieproblemen.
  Website: www.coda-holland.nl
 8. Anonieme Seks- en Liefdes- en aandachtsverslaafden (SLAA) – Een herstelprogramma voor mensen met seks- en liefdeverslavingen.
  Website: www.slaa-holland.nl
 9. Anonieme cocaïne Verslaafden (CA) – Een herstelprogramma voor mensen met verslavingen aan cocaïne.
  Website: www.ca-holland.nl
 10. Anonieme Emotie eters (EA) – Een herstelprogramma voor mensen die zichzelf troosten met voedsel.
  Website: www.ea-nederland.nl
 11. Anonieme Middelenmisbruikers (MA) – Een herstelprogramma voor mensen met verslavingen aan verschillende middelen.
  Website: www.middelenmisbruik.nl
 12. Anonieme Online Gamers (OLGA) – Een herstelprogramma voor mensen met problematisch online gamen.
  Website: www.olganon.org

Wereldwijd anonieme hulpgroepen

 1. Anonieme Alcoholisten (AA): www.aa.org
 2. Narcotica Anoniem (NA): www.na.org
 3. Anonieme Gokkers (GA): www.gamblersanonymous.org
 4. Anonieme Overeters (OA): www.oa.org
 5. Anonieme Workaholics (WA): www.workaholics-anonymous.org
 6. Anonieme Emotieverslaafden (EA): www.emotionsanonymous.org
 7. Codependents Anonymous (CoDA): www.coda.org
 8. Anonieme Seks- en Liefdeverslaafden (SLAA): www.slaafws.org
 9. Anonieme Crystal Meth Verslaafden (CA): www.crystalmeth.org
 10. Anonieme Middelenmisbruikers (MA): www.marijuana-anonymous.org
 11. Anonieme Online Gamers (OLGA): www.olganon.org
 12. Anonieme Seksaholics (SA): www.sa.org

Kindermishandeling en Partnergeweld:

 1. Adult Children of Alcoholics (ACA): www.adultchildren.org
 2. Al-Anon (Familie en Vrienden van Alcoholisten): www.al-anon.org
 3. Overlevers van Incest Anonymous (SIA): www.siawso.org
 4. Domestic Violence Anonymous (DVA): www.dvawomen.org

Andere Hulpgroepen:

 1. Anonieme Vluchtelingen (RA): www.r-a.org
 2. Criminals and Gang Members Anonymous (CGA): www.cgaworld.org
 3. Adult Survivors of Child Abuse (ASCA): www.ascasupport.org
 4. Anonieme Eetverslaafden (EAA): www.eatingaddictionsanonymous.org

Hier zijn enkele websites en organisaties die hulp bieden aan mensen die uit detentie komen of die te maken hebben gehad met detentie in hun verleden:

Hier zijn enkele websites die hulp en ondersteuning bieden aan mensen die uit detentie komen, verslaafd zijn en een detentieverleden hebben of in herstel zijn:

 1. De Rode Pannen: Deze organisatie biedt hulp aan ex-gedetineerden en ondersteuning bij re-integratie.
 2. Reclassering Nederland: Reclassering Nederland biedt begeleiding en toezicht aan mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd.
 3. Leger des Heils – Exodus: Exodus biedt hulp bij re-integratie voor ex-gedetineerden en verslaafden.
 4. 3xM – Verslaafden in herstel: 3xM is een christelijke stichting die hulp biedt aan verslaafden in herstel.
 5. Mind Korrelatie: Mind Korrelatie biedt psychologische hulp en ondersteuning, ook voor mensen met detentie-ervaring.
 6. Stichting Het Zwarte Gat: Deze stichting biedt hulp en ondersteuning aan ex-verslaafden en mensen met detentie-ervaring.
 7. Stichting Exodus Zuid-Holland: Exodus Zuid-Holland biedt hulp aan ex-gedetineerden in de regio Zuid-Holland.
 8. Stichting Anton Constandse: Deze stichting biedt ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen, verslavingen en detentie-ervaring.

Deze websites bieden verschillende vormen van ondersteuning en hulp voor mensen met detentie-ervaring en verslavingsproblemen. Je kunt ze bezoeken voor meer informatie en om te kijken welke hulp het beste bij jouw situatie past.

Deze organisaties bieden verschillende vormen van ondersteuning, begeleiding en re-integratieprogramma’s voor mensen met een detentieverleden, verslavingsproblemen of beide. Je kunt hun websites bezoeken om meer informatie te vinden en contact met hen opnemen voor specifieke hulp en ondersteuning.

Deze zelfhulpgroepen bieden een ondersteunende gemeenschap voor mensen die met verschillende uitdagingen te maken hebben. Als je specifieke hulp nodig hebt, bezoek dan de respectieve websites voor meer informatie en bronnen over meetings en herstel.

Houd er rekening mee dat deze zelfhulpgroepen anoniem zijn en werken volgens principes van vertrouwelijkheid. Als je overweegt deel te nemen aan een van deze groepen, raadpleeg dan hun respectievelijke websites voor meer informatie over de meetings, locaties en online bronnen.

Heb je vragen of hulp nodig bij het zoeken van welke meeting bij je past. Of durf je niet naar een meeting te gaan. Bel mij op of app mij. ik geef je een plan van aanpak.

Deel dit blogartikel:

Heb je vragen?