In het kort

Hoe kom ik voor altijd van mijn verslaving af . . . ?

cigaretten-verslaafd

Afhankelijk zijn van een middel of handeling

Een verslaving kan meerdere uitingsvormen hebben. Toch zijn er natuurlijk wel een aantal gemeenschappelijke eigenschappen. Je bent bijvoorbeeld een groot deel van de dag bezig met je verslaving. Dat betekent dat je steeds aan een middel of handeling moet denken of dagelijks veel tijd besteed om een bepaalde handeling uit te kunnen voeren of een bepaald middel in handen kunt krijgen.

Eigenschappen van verslavingsgedrag

Een duidelijk kenmerk is het niet meer kunnen stoppen. Verslaafden hebben vaak meerdere pogingen ondernomen om te stoppen, maar het lukt elke keer niet. Ook het innemen van veel meer van een bepaald middel dan de bedoeling was is een kenmerkende eigenschap van een verslaving. Zelfs wanneer je ernstige hinder ondervindt van je verslaving ga je gewoon door. Het kan zijn dat je werk hevig lijdt onder het gebruik van alcohol of drugs. Wellicht brengt je drang om te shoppen of om te gokken problemen met zich mee in je persoonlijke leven. Een ander kenmerk is dat je bij een verslaving steeds meer van een bepaald middel nodig hebt. Wat eerst meer dan genoeg was, is in een later stadium niet meer voldoende. Het steeds meer willen en er geen nee tegen kunnen zeggen is toch wel de meest allesomvattende, hoewel niet heel fijn gedefinieerde, samenvatting van een verslaving.

Hulp van experts

In Nederland is er veel aandacht voor verslavingszorg. Welke hulp je nodig hebt is natuurlijk sterk afhankelijk van het soort verslaving dat je hebt. Psychologische hulp is vaak de eerste stap. Maar bij ernstig middelengebruik is dat vaak lang niet genoeg. Je zult in een aantal gevallen zelfs medicijnen nodig hebben om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat in contact komen met mensen die eenzelfde verslaving hebben overwonnen erg goed werkt. Hij of zij weet precies waar je doorheen gaat en weet daarom ook wanneer een mogelijke terugval op kan treden. 

Voel je verbonden met anderen die van hun verslaving af proberen te komen

Het proberen te stoppen met een verslaving kan erg eenzaam aanvoelen. Helemaal wanneer je niet de gewenste hulp krijgt van mensen uit je omgeving. Door je aan te melden voor de gratis nieuwsbrief kom je in contact met anderen die hetzelfde doormaken. Hierdoor is de kans van slagen meteen een stuk groter. Om van een hardnekkige verslaving af te komen kunnen alle beetjes helpen. Motiverende woorden van inspirerende mensen kunnen een grote rol spelen. 

Dezelfde problemen en persoonlijke verhalen

In de grote lijnen zijn de meeste verslavingen hetzelfde. Het is moeilijk om te stoppen met een bepaald gedrag of het gebruik van een middel. En dat terwijl je wel graag zonder zou kunnen. In die zin zitten alle verslaafden in hetzelfde schuitje. Toch zijn er ook veel persoonlijke factoren die een belangrijke rol spelen. Hierdoor is het juist zo cruciaal om met veel mensen in contact te komen. Door problemen te delen word je er beter van bewust. Misschien maak jij wel hetzelfde door als wat in de nieuwsbrief beschreven staat. Of je wordt alvast gewaarschuwd voor iets wat nog komen gaat. Voor de nazorg is het doorslaggevend dat je actief bezig blijft met het bestrijden van je verslaving.

Open chat
Heb je vragen?